“Maintenance for Energy”

“Maintenance for Energy”

Donderdag 2 september 2021, HRsolar Rotterdam

 

De Potentie van Warmte Energie

 

 

 

13.00 uur       Ontvangst en Registratie


13.30 uur       Welkom en Opening door de Dagvoorzitter; Cor-Hein Slobbe, Senior Product

Manager Installatieconcepten, Industriële automatisering en Veiligheidssystemen bij Isolectra en Bestuurslid NVDO Kring West Nederland

 

13.45 uur       “Met PVT dag en nacht gasloos verwarmen, ook in de winter”

Jeroen Prinsen - Business Development Manager bij HRsolar

Een gemiddelde energierekening bestaat voor 70% uit warmte en voor 30% uit stroom. Dan is het best gek dat we onze daken en zonneparken vol leggen met zonnepanelen voor elektriciteit. Het optimaal benutten van het dakoppervlak en de omgevingsruimte is mogelijk met PVT panelen. PVT staat voor de combinatie van photovoltaïsch en thermische energie. Feitelijk dus een zonnepaneel waar een thermische collector aan de onderkant is toegevoegd. In de gebouwde omgeving halen we met PVT geruisloos duurzame warmte én stroom naar binnen zonder buitenunit van de warmtepomp en zonder grondboring. Grootschalige PVT zonnewarmte met lage temperatuur is een kost en ruimte-effectieve schone bron van warmte en ook geschikt voor de regeneratie van grondbronnen

 

14.15 uur       Regionale Energiestrategie”

Anke Houten, adviseur Unie van Waterschappen

In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de energietransitie in de regio via de Regionale Energiestrategie (RES). Hiervoor zetten ze in op windmolens en zonnevelden, maar ook op het opwekken van biogas en aquathermie. De waterschappen stellen hun terreinen steeds vaker ter beschikking om ook anderen te laten profiteren van deze energiekansen. En dat is wat we vandaag doen, leren van elkaar!

 

14.45 uur       Netwerkpauze

 

15.15 uur       Aquathermie”

Jacqueline Laumans, Coördinator Energie & Water bij STOWA
Bij aquathermie win je warmte uit water om bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen. Dat kan thermische warmte uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED) zijn. De gezamenlijke potentie van deze bronnen is enorm. In theorie kun je er ruim de helft van de gebouwde omgeving mee verwarmen. Bovendien kan water ook een koudebron zijn. De praktijk is echter weerbarstiger. Want aquathermieprojecten vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Bovendien loos je ook koude als je warmte wint. En dat kan weer effect hebben op de ecologie van het oppervlaktewater, de efficiënte zuivering van het afvalwater of de temperatuur waarop drinkwater de huishoudens binnen komt. STOWA, het kenniscentrum voor regionale waterbeheerders, doet onderzoek naar de techniek, effecten en samenwerking bij aquathermie

 

15.45 uur       “Warmte uit koelinstallaties en warmtepompen”
Fons Pennartz, Senior adviseur bij KWA
Koelinstallaties zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het elektriciteitsgebruik van bedrijven en gebouwen. Ze worden ingezet voor proceskoeling en airconditioning. Koelinstallaties staan gewoonlijk hun overtollige warmte af aan de buitenlucht, maar tegenwoordig bouw je geen koelinstallatie meer zonder die warmte nuttig in te zetten. Hoe benut je die mogelijkheden, welke rol spelen warmtepompen en wat is de CO2 reductie? Een stukje theorie en praktijkcases laten de kansen en de voordelen zien

 

 

16.15 uur       Afsluitende netwerkborrel

 

Aanmelden kan HIER

 


Asset Data Management

Cursus: Asset Data Management

Organisatie: NVDO

Datum:  11 juni 2021

Locatie: NVDO-Verenigingsgebouw te Houten

 

 

 

 

 

In company mogelijk

 

ALLE TRAININGEN BIJ DE NVDO ZIJN CORONAPROOF! Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers.

 

 

Informatie speelt een cruciale rol in het engineeren en onderhouden van assets. Deze eendaagse training introduceert u in de wereld van het verzamelen, vastleggen, delen, beheren en analyseren van informatie, zodat u door het slim inrichten van Asset Data Management maximaal presteert in alle fasen van de Asset Life Cycle!

 

Doel 

Resultaten voor deelnemers aan de training "Asset Data Management”: 

 • Inzicht in en bewustzijn van ADM in projecten en technisch beheer 
 • Herkennen van valkuilen op het gebied van informatiemanagement
 • Waarde van informatie voor optimaliseren van Beheer en Onderhoud
 • Inzicht in functie van informatiemanagement in de verschillende fasen van de Asset Life Cycle
 • Tips & tricks voor slim ADM 

 

Onderwerpen 

In deze training met uitgebreide praktijkvoorbeelden en actieve opdrachten, worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Functie van informatiemanagement in alle fasen van de Asset Life Cycle 
 • Positie van ADM in Asset Management
 • ADM in projecten versus beheer
 • Informatie vastleggen, delen en beheren
 • Tools voor het verzamelen van informatie
 • Onderhoudsinformatiesystemen
 • Document control in projecten
 • Master dataverwerking voor reservedelen
 • Informatie voor FMECA en onderhoudsplannen
 • Analyseren van informatie om te komen tot predictive maintenance
 • ADM best practices 

 

Bestemd voor

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met Asset Data Management, in het bijzonder: (project) engineers, projectleiders, onderhoudsmanagers en onderhoudsprofessionals. 

 

Aanmelden kan HIER